Kolofon

Podatki v skladu z zakonom o telekomunikacijskih medijih:

Varia Franchise GmbH

Mollenbachstraße 2
71229 Leonberg
Telefon: 07152 / 6097-02
Telefaks: 07152 / 6097-800
E-pošta: info@varia.de

Registrsko sodišče: Občinsko sodišče Leonberg
Registrsko sodišče: HRB 1953
Registrsko sodišče: ID za DDV v skladu s členom 27 a Zakona o prometnem davku: DE 811265720

Direktor: Walter Greil

Vsebinsko odgovorna oseba v skladu s členom 6 Zakona o DDV 6 Državne pogodbe za medijske storitve: Walter Greil
 
 
Opomba o jamstvu
Podatki v skladu z zakonom o telekomunikacijskih medijih:

Izključitev odgovornosti

Vsebina spletne ponudbe: upravitelj  te spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost predstavljenih informacij. Terjatve proti upravitelju te spletne strani, ki se nanašajo na gmotne in negmotne škode, nastale zaradi uporabe ali neuporabe razpoložljivih informacij oz. zaradi uporabe napačnih in nepopolnih informacij, so izključene, če upravitelj te spletne strani ni zakrivil dokazljivo naklepnega ali malomarnega dejanja.


Vse ponudbe so spremenljive in neobvezujoče. Upravitelj te spletne strani si pridržuje izrecno pravico, da dele strani ali celotno ponudbo spremeni, dopolni ali izbriše brez vnaprejšnjega obvestila ali da objavo začasno ali dokončno prekine.  


Sklici in povezave 

Upravitelj te spletne strani izjavlja, da v trenutku vnosa povezave na straneh, do katerih vodi zadevna povezava, ni bilo zaznati protizakonitih vsebin. Upravitelj te spletne strani nima nobenega vpliva na trenutno in prihodnjo obliko strani, njeno vsebino ali avtorstvo povezanih strani. Zato se upravitelj te spletne strani izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po prvotnem vnosu povezave. Ta določitev velja za vse povezave in sklice znotraj lastne spletne ponudbe. Za protizakonite, pomanjkljive ali nepopolne vsebine in predvsem za škode, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tovrstnih razpoložljivih informacij, odgovornost prevzema izključno ponudnik strani, do katere vodi povezava, in ne lastnik strani, na kateri je povezava, ki vodi do tovrstnih vsebin.


Avtorska pravica in pravica označevanja: Prikazana besedila, slike ali tudi avdio-vizualne vsebine ter razporeditev in oblika so zaščiteni z avtorskimi pravicami in jih brez predhodnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic ni dovoljeno uporabljati v drugačne kot zgolj zasebne namene. Predvsem ni dovoljeno javno prikazovanje ali spreminjanje vsebine.


Posamezne vsebine lahko vsebujejo posebne opombe o avtorskih pravicah, ki jih je treba upoštevati. Za vse znamke in blagovne znamke, ki so navedene v spletni ponudbi in so zaščitene, neomejeno veljajo določila veljavne pravice označevanja in lastninske pravice prijavljenega lastnika.


Osebni podatki

Upravitelj te spletne strani zelo resno jemlje zaščito osebnih podatkov. Želimo, da veste, kdaj shranimo katere podatke in kako jih uporabljamo. Kot civilnopravno podjetje za nas veljajo določila zakona o varovanju podatkov ter zakona o telekomunikacijskih medijih. Uvedli smo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo, da tako mi kot tudi naši zunanji izvajalci upoštevamo predpise o varovanju podatkov.


Osebni podatki so tisti, na osnovi katerih je mogoče izvedeti vašo identiteto. Sem sodijo informacije, kot so vaše pravilno ime, naslov, poštni naslov, telefonska številka itd. Sem ne sodijo informacije, ki jih ni mogoče neposredno povezati z vašo resnično identiteto (kot so npr. priljubljene spletne strani ali število uporabnikov neke strani). Našo spletno ponudbo lahko načeloma uporabljate brez razkritja svoje identitete. če se registrirate za eno naših personaliziranih storitev ali naro?ite kak izdelek, vas bomo vprašali po vašem imenu in drugih osebnih podatkih. Sami se nato lahko odlo?ite, ali nam boste te podatke dali ali ne. Vaše podatke shranimo na posebej zaš?itene strežnike. Dostop do teh ima le nekaj posebej pooblaščenih oseb, odgovornih za tehnično, prodajno ali redakcijsko vzdrževanje strežnikov. V povezavi z vašim dostopom se na naš strežnik shranijo podatki, povezani z varnostjo, iz katerih je mogoče razkriti vašo identiteto (npr. IP-naslov, datum in ?as ter ogledane strani). V nobenem primeru se ne uporabljajo v osebne namene. Pridržujemo pa si pravico do statistične uporabe anonimnih podatkovnih zapisov. IP-naslove imamo shranjene najdlje sedem dni. Ti podatki se shranijo zaradi varovanja podatkov in zagotovitev stabilnosti ter obratovalne varnosti našega sistema.

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Vaše osebne podatke uporabljamo v primeru naročila izdelka samo znotraj našega podjetja ter partnerskih podjetij. Brez vašega izrecnega dovoljenja jih ne posredujemo tretjim osebam. če je treba v sklopu obdelave podatkov naročila izvajalcu posredovati podatke, zanje prav tako veljajo veljavna zakonska določila o varovanju podatkov. če smo po zakonu ali sodnem nalogu k temu pozvani, bomo vaše podatke posredovali zadevnim organom.

 

Pravica do preklica
če nam posredujete osebne podatke in se strinjate z njihovo uporabo, jo lahko vedno prekličete. V tem primeru nam na naš naslov pošljite e-pošto ali pisni preklic.

 

Piškotki in obvestila o številkah dostopa 
»Piškotke« (majhne datoteke s konfiguracijskimi podatki) uporabljamo po splošnih določilih ter za merjenje dostopov do oglaševalnih sredstev. Pomagajo nam ugotoviti pogostost uporabe in število uporabnikov naše spletne strani. S piškotki ne zajemamo osebnih podatkov. Deli naših strani so poleg tega opremljeni s pozivi JavaScript. Na nekaterih mestih naše ponudbe uporabljamo piškotke za izvedbo uporabniških funkcij. Na ustreznih mestih vas na to tudi opozorimo. Na določenih mestih so neposredno prikazani oglasi podjetja ali agencij. Tukaj se lahko morda uporabljajo piškotki, ne da bi vas na to mogli opozoriti. Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da samodejno sprejmejo piškotke. če želite, lahko shranjevanje piškotkov izključite ali svoj brskalnik nastavite tako, da vas obvesti takoj, ko se pošljejo piškotki.  

 

Otroci
Osebe, mlajše od 18 let, nam brez dovoljenja staršev ali skrbnikov ne smejo posredovati osebnih podatkov.

 
Opomba o uporabi: Google Analytics
Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics. Gre za spletno analitično storitev družbe Google Inc. (»Google«), ki uporabljajo t. i. »piškotke«, besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogoajo analizo uporabe spletne strani. Informacije o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom), pridobljene s piškotki, se prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer se shranijo. Google bo te informacije uporabil za analizo vaše uporabe spletne strani, izdelavo poročil o dejavnostih spletne strani za upravitelja spletne strani in za izvedbo drugih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in interneta. Google bo te informacije prav tako posredoval tretjim osebam, če je to zakonsko predpisano ali če te tretje osebe te informacije obdelujejo po naročilu družbe Google. Google v nobenem primeru vašega IP-naslova ne bo povezoval z drugimi podatki družbe Google. Namestitev piškotkov na vaš računalnik lahko onemogočite z ustrezno nastavitvijo vašega brskalnika, vendar pa vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Z uporabo te spletne strani izjavljate, da ste seznanjeni in se strinjate s tem, da bo Google podatke, ki nam jih posredujete, uporabljal na prej opisan način in v prej navedeni namen.